BOSE - en världsledande in-store upplevelse

Brand Impact har arbetat med in-store upplevelsen för BOSE sedan 2016. Syftet är att skapa en varumärkesupplevelse av världsklass under besöket. Målet var att höja försäljnings- och konverteringsfrekvensen genom att förbättra den totala in-store upplevelsen. Planen var att se till de förväntade lanseringar och även kunskapsbasen bland butikspersonalen. Genom att se till det kommunicerade löftet med målgruppen, så ville BOSE att Brand Impact skulle säkerställa en 360-upplevelse - från den upplevda miljön i butiken till kommunikationen mellan personal och besökare. Huvudelementen i detta fall var att:

  • Se till att in-store personalen hade alla nödvändiga verktyg.
  • En visuell analys av den upplevda in-store miljön baserad på våra forsknings-KPIs.
  • Komplett analys av de insamlade uppgifterna i vår SQIP-modell.
  • Implementering och omräkning.

Genom att arbeta med det här verktyget uppnådde BOSE en ny nivå av försäljning. Resultatet var så tillfredsställande att BOSE beslutade att göra detta till ett återkommande inslag för hela den europeiska marknaden.