SSI

Globalt ledarskap inom säljstödjande tjänster

Med en räckvidd som sträcker sig över samtliga världsdelar och 4 miljarder konsumenter, är SSI ditt förstahandsval när det gäller säljstödjande tjänster för ditt varumärke. I Sverige representeras SSI exklusivt av Brand Impact, där vi kan leverera alla typer av behov, från en global skala till lokal marknadsanpassning. SSI handlar om kunskapsöverföring och en ständig utveckling av våra tjänster som vi erbjuder till våra kunder. De senaste vetenskapliga rönen kombineras ihop med vår omfattande erfarenhet och nätverk. Resultatet är ett unikt koncept som hjälper er att vinna – varje dag.

Nyfiken på ett nordiskt samarbete? Kontakta oss för en kort presentation av hur ett nordiskt upplägg skulle kunna se ut för just er.

SSI